jintropin

Płatność kartą płatniczą

Author: Andrzej

Zapłać za bilet kartą – akceptujemy płatności kartą kredytową

Użytkownik zobowiązany jest podać wszystkie wymagane przez System dane dotyczące karty płatniczej, w szczególności numer karty, datę jej wygaśnięcia, kod CVV2/CVC2. Dane te przekazywane są za pośrednictwem systemu do systemu rezerwacyjnego w formie zaszyfrowanej. Odbiorcą danych są Przewoźnik realizujący przewóz oraz Airfly.pl (oznacza to, że karta obciążana jest dwukrotnie).

Po otrzymaniu danych Przewoźnik realizujący przelot obciąża kartę kredytową kwotą odpowiadającą cenie Biletu w terminie do 7 dni od daty otrzymania danych uprzednio blokując kwotę na karcie , natomiast Airfly.pl dokona obciążenia karty do wysokości opłaty za rezerwację biletu. Dokonanie obciążenia przez Airfly.pl odbywa się do godziny 18.00 następnego dnia roboczego, w którym przekazano dane.

W przypadku odmowy autoryzacji karty kredytowej lub dokonania obciążenia Airfly.pl skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej w celu wybrania innej formy płatności.
Pozytywny wynik autoryzacji powoduje wysłanie przez System wiadomości e-mail z potwierdzeniem zapłaty za bilet. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z zakupem biletu lotniczego.