longevity escape velocity

Komputer do wykrywania grypy

Author: Justyna  |  Category: Bez kategorii, Ciekawostki, Lotniska

Naukowcy z czterech amerykańskich laboratoriów stworzyli komputer, który ma szansę ustrzec świat przed kolejną pandemią grypy. Model takiego komputera będzie połączony z systemem skanowania pasażerów jaki jest na każdym lotnisku.  Komputer ma zaimplelementowane wszystkie możliwe scenariusze rozwoju pandemii (opracowane na podstawie dotychczasowych przypadków). W sytuacji, gdy liczba zarażonych osób przechodzących przez odprawę na lotnisku będzie większa od ustalonej i przyjętej normy, komputer przekaże dane do odpowiedniej jednostki lotniskowej, a dalej do agencji i organizacji zdrowia. Takie działanie pozwoli odpowiednim służbom w porę podjąć działania zapobiegające rozwoju epidemii lub przynajmniej jej rozprzestrzenianiu.

Tags: , ,

Leave a Reply